Leerlingvolgsysteem Cito

Leerlingvolgsysteem CitoOm een goed beeld te krijgen van de ontwikkeling van leerlingen houden basisscholen op tal van manieren de vorderingen bij die leerlingen maken. Dat gebeurt aan de hand van een leerlingvolgsysteem. Een bekend leerlingvolgsysteem is het leerlingvolgsysteem van Cito Groep. De Cito Groep is tevens verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van de Cito-toets in groep 8. Wat is handig om te weten over het leerlingvolgsysteem van Cito?

 

Toetsen vanaf groep 1

Sinds enkele jaren worden er zelfs in groep 1 Cito-toetsen afgenomen. Daarover is veel discussie geweest. Tegenstanders vonden dat kleuters nog de kans moesten krijgen om kind te zijn en niet hoefden te worden onderworpen aan tal van toetsen. Voorstanders vinden het juist goed om op jonge leeftijd achterstanden in de cognitieve ontwikkeling te vinden. Op basisscholen worden rekentoetsen en ruimtelijk inzicht getoetst middels het Cito leerlingvolgsysteem. Ook taalvaardigheden en spraak worden getoetst. Op die manier is het voor leerkrachten mogelijk om al op jongere leeftijd bij kinderen in te grijpen en te werken aan een verbetering van hun cognitieve capaciteiten.

 

Cito-toetsen in Midden en Eind

De Cito-lijn houdt een Eindtoets en een Middentoets aan. De Eindtoets vindt plaats aan het einde van een schooljaar en de Middentoets halverwege. In theorie in december, in de praktijk januari en februari. Die twee meetmomenten gelden voor spelling, rekenen, begrijpend lezen, DMT, woordenschat, technisch lezen en ruimtelijk inzicht. Voor  begrijpend lezen is er maar één toetsmoment en dat is Midden. Deze toetsen en de uitslagen worden door veel leerkrachten gebruikt in hun handelingsplan. Want de toetsen geven een mooi overzicht weer van de vaardigheidsgroei van kinderen en koppelen hier een cijfer aan (de Romeinse I t/m V). Een I is een hoge score en een V is een zwakke score. Zo kunnen leerlingen goed in de gaten worden gehouden en kan het handelen van de kinderen individueel worden aangepast in een handelingsplan.

 

Schooladvies

Tot slot wordt het leerlingvolgsysteem van Cito ook gebruikt bij het uitbrengen van een schooladvies. Niveaus vmbo t/m vwo atheneum hebben allemaal te maken met de Romeinse cijfers die het Cito hanteert. Overwegend I scores betekent vwo-advies (en dus de mogelijkheid om gymnasium te gaan doen) en overwegend V scores betekent vmbo-bbl. Al dan niet met leerwegondersteuning. De Cito-toets die in groep 8 wordt afgenomen dient puur ter controle op het schooladvies. Doorgaans zullen de scores in de Cito-toets perfect overeenkomen met wat een leerling tot dan toe heeft laten zien.

 

Methodetoetsen

Het leerlingvolgsysteem van Cito staat los van de methodetoetsen voor de vakken. Dus toetsen die methodes als RekenRijk, Pluspunt of De Wereld in Getallen voor rekenen, of Taal op Maat en Taaljournaal voor taal houden, hebben niets van doen met het leerlingvolgsysteem. Die dienen puur om te controleren of de leerlingen het blok goed begrepen hebben en wellicht nog ondersteuning nodig hebben.